Name Yu, Zhixiu
Department Economics
Rank Assistant Professor
Status SIX YEAR ASSOCIATE MEMBER
Email zhixiuyu@lsu.edu